Αυξήσεις μέσω επιδομάτων στους εργαζόμενους της ΔΕΗ

Αυξήσεις μέσω επιδομάτων στους εργαζόμενους της ΔΕΗ

 

Μια 3ετή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπέγραψε η ΓΕΝΟΠ με τη ΔΕΗ, που περιλαμβάνει τρία νέου τύπου επιδόματα. Τα επιδόματα που αφορά είναι σίτισης, ευδόκιμης παραμονής και παραμονής.
 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με Τα Νέα, μετά τη λήξη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατιγικής, όλοι οι μισθοί αναμένεται να διευρυνθούν κατά ένα μισθολογικό κλιμάκιο.
 
Το επίδομα σίτισης αφορά μια παροχή σε είδος ή ένα τροφείο στο χώρο εργασίας που θα φτάνει μέχρι και τα 6 ευρώ την ημέρα, ενώ το επίδομα ευδόκιμης παραμονής θα δοθεί σε εργαζόμενους που έχουν φτάσει στο ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο αλλά δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη επειδή αυξήθηκαν τα όρια συνταξιοδότησης.
 
Το επίδομα παραμονής αφορά εργαζόμενους που ενώ έχουν κριθεί «στάσιμοι» λόγω ανεπάρκειας εξαιτίας των προσόντων τους ή της χαμηλής τους απόδοσης για δύο συνεχόμενες χρονιές, εντούτοις περάσουν επιτυχώς την τρίτη αξιολόγηση.