ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ SWISSPORT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ SWISSPORT

 

 

 

 

Η Swissport, ανακοινώνει κενές θέσεις εργασίας για τον σταθμό στο αεροδρόμιο της Μυκόνου.
Οι κενές θέσεις που υπάρχουν είναι οι παρακάτω:
15 κενές θέσεις για υπαλλήλους γραφείου (υπαλληλοι εξυπηρέτησης επιβατών) και είναι απαραίτητα προσόντα το απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο γνώσης Αγγλικής Γλώσσας, γνώση άλλης ξένης γλώσσας θεωρείται πλεονέκτημα, βασική γνώση Η/Υ, ικανότητα επικοινωνίας, ικανότητα εργασίας υπό πίεση στο περιβάλλον του αεροδρομίου και ομαδικό πνεύμα.
3 κενές θέσεις για υπαλλήλους πίστας (συντονιστές πτήσεων) με απαραίτητα προσόντα το απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο γνώσης Αγγλικής Γλώσσας, βασική γνώση Η/Υ, ικανότητα επικοινωνίας, υψηλή αίσθηση ασφάλειας και υπευθυνότητας, ικανότητα εργασίας υπό πίεςση στο περιβάλλον του αεροδρομίου και ομαδικό πνεύμα.
15 κενές θέσεις για εργάτες πίστας, απαραίτητα προσόντα αίσθηση ασφάλειας και υπευθυνότητας, ομαδικό πνεύμα και ικανότητα εργασίας υπό πίεση στο περιβάλλον του αεροδρομίου.
1 κενή θέση χειριστή ανυψωτικών μηχανημάτων, απαραίτητα προσόντα άδεια χειριστή κατηγορίας 4ης ειδικότητας, απολυτήριο γυμνασίου ή ισότιμο, υψηλή αίσθηση ασφάλειας και ευθύνης, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα εργασίας υπό πίεση στο περιβάλλον του αεροδρομίου.
1 κενή θέση οδηγού λεωφορείου, απαραίτητα προσόντα δίπλωμα οδήγησης Δ' κατηγορίας, απολυτήριο γυμνασίου ή ισότιμο βασικής γνώσης Αγγλικής γλώσσας, ομαδικό πνεύμα και υψηλή αίσθηση ασφάλειας και υπευθυνότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail jmk.station@swissport.gr ή στο fax 22890 78209, υπόψη κ. Βερώνη Γ.
Η αξιολόγηση των βιογραφικών θα ξεκινήσει άμεσα και θα συνεχιστεί μέχρι και την κάλυψη των θέσεων εργασίας.
Ο μισθός θα καθοριστεί με βάσει τα προσόντα και την εμπειρία του υποψηφίου.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών είναι η 31/03/2015.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιώργος Βερώνης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936006339