Την Παρασκευή συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Την Παρασκευή συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο Μυκόνου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 

Η συνεδρίαση θα γίνει στις 17:30 το απόγευμα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που πρόκειται να συζητηθούν είναι τα εξής:

 
1. Συζήτηση- προτάσεις περί: α) μονοδρόμησης της οδού Ρόχαρης Μυκόνου β) μεταφοράς της πιάτσας των ταξί από την πλατεία Μαντώ Μαυρογένους γ)δημιουργίας διαχωριστικού κιγκλιδώματος στην πλατεία της Φάμπρικας δ) ωραρίου επιτρεπόμενης κυκλοφορίας επαγγελματικών οχημάτων τροφοδοσίας καταστημάτων στην Χώρα Μυκόνου 
 
2. Εισήγηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας Tatianco Enterprises Company Limited.
 
3. Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, θεμάτων κ.λ.π.