Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής σε ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής σε ανέργους από τον ΟΑΕΔ

 

 

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν από τις 26 Φεβρουαρίου, αίτηση συμμετοχής για δωρεάν μαθήματα πληροφορικής.
 
Με το πρόγραμμα "Ακαδημία Πληροφορικής" του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τη Microsoft Hellas, παρέχεται ηλεκτρονική εκπαίδευση σε περισσότερα από 1.000 θέματα τεχνολογιών πληροφορικής.
 
Επιπλέον, παρέχεται διαδικτυακή υποδομή μέσω του Office 365 για την υποστήριξη της εκπαίδευσης Lync, τη δημιουργία portals μαθημάτων, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και web office.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.