Σχολείο Ανοιχτό στη Ζωή και στη Δράση με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο

Σχολείο Ανοιχτό στη Ζωή και στη Δράση με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο

 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάμιας Εκαπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα για την Αειφορία σε παιδιά μικρής ηλικίας.
 
Η Αειφόρος Ανάπτυξη αποτελεί στον αιώνα που διανύουμε μια μεγάλη πρόκληση για την ανθρωπότητα. Έχει ως βάση το τρίπτυχο οικονομική άνθηση, κοινωνική αλληλεγγύη και ακέραιο περιβάλλον. Είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της σημερινής γενιάς, χωρίς να υποθηκεύει την ικανότητα των επόμενων γενιών να καλύψουν τις δικές του ανάγκες. Η ανάπτυξη που θα δόσει στα παιδιά των νησιών μας και στα παιδιά τους το δικαίωμα για μια βελτιωμένη και αξιοπρεπή ζωή, για ακέραιο περιβάλλον, δυναμική οικονομία και κοινωνική αλληλεγγύη.
 
Ο χώρος της Εκπαίδευσης αποτελεί γόνιμο πεδίο ενεργοποίησης πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην προώθηση της αειφόρου  Ανάπτυξης. Η δημιουργία, η καινοτομία και η εξωστρέφεια αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής με σκοπό τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων. 
 
Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό στόχο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου που έχει τεθεί στο πλαίσιο του τριετούς Σχεδίου Δράσης της (Άξονας 2 Χτίζουμε γέφυρες με την τοπική αυτοδιοίκηση τις σχολικές κοινότητες τις δημόσιες υπηρεσίες τους τοπικούς φορείς).
 
Διαμορφώνεται έτσι ευρύ πεδίο συνεργασίας της Εκπαίδευσης με τις τοπικές κοινωνίες, όπου υλοποιούνται προγράμματα για την Αειφόρο Ανάπτυξη με την παράλληλη αξιοποίηση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τη βελτιστοποίηση και αξιοποίηση καλών πρακτικών και εργαλείων αειφορικής διαπαιδαγώγησης και την επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου σχεδίασε και υλοποιεί πιλοτικά καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2014 -15 επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: Υποστηρίζοντας την αειφορία στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. 
 
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσχολικής Ηλικίας (ΟΜΕΡ), επιστημονικής, μη κρατικής, παγκόσμιας οργάνωσης προσχολικής αγωγής, που δραστηριοποιείται σε εβδομήντα χώρες και επιδιώκει τη βελτίωση της αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας μέχρι 8 ετών και την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του παιδιού, όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του.
 
Ακολουθώντας την κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης της Π.Δ.Ε. Ν. Αιγαίου, για «Προτεραιότητα στους μαθητές - Καινοτόμες Δράσεις», η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται με συνεργατικές διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένα νησιά, με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών για την επικοινωνία και την υλοποίηση εργασιών.
 
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για τη φετινή χρονιά σε πιλοτική φάση, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρώτης σχολικής ηλικίας (νηπιαγωγούς και δασκάλους) που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες μικρών νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Αφορά τη δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμόρφωσή τους αναφορικά με τις διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης, όπως αυτές προσεγγίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση της Προσχολικής Ηλικίας (ΟΜΕΡ): την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική διάσταση.
 
Μετά την επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη και όπως αυτή προσδιορίζει και προσδιορίζεται από την ανθρωπογεωγραφία του Αιγαίου, οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους αλλά και σε συνεργασία με τους επιμορφωτές του προγράμματος ενισχύονται και υποστηρίζονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών συνεγατικών σχεδίων εργασίας. Βασικός στόχος και επιδίωξη του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών , η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός τους για την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους τους σε ζητήματα που αφορούν την αειφορία στη νησιωτική περιοχή μας.
 
Στο ίδιο πλαίσιο η ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου σχεδίασε και εκπονεί και άλλα συνεργατικά προγράμματα με κύριο άξονα την αειφορία, όπως (ενδεικτικά): 
 
• Επιμορφωτικά εργαστήρια του ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου για εκπαιδευτικούς με θέματα όπως  «Εκπαίδευση για την Αειφορία», «Μεθοδολογίες και τεχνικές στην ανάπτυξη προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» καθώς και μεγάλο αριθμό προγραμμάτων για μαθητές.
 
• Πρόγραμμα «Φυσική Καλλιέργεια  -  Διατροφική αυτάρκεια» για νησιά των Κυκλάδων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και την «Ελίχρυσος Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Προγράμματα Κατάρτισης για άνεργους, εργαζόμενους & αυτοαπασχολούμενους στα νησιά των Κυκλάδων». 
 
• Πρόγραμμα «Ενεργείν» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και σχολικές μονάδες της Δωδεκανήσου για την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των μαθητών και των τοπικών κοινωνιών στα θέματα της εξοικονόμησης της ενέργειας.
Επιπλέον στις σχολικές μονάδες του Νοτίου Αιγαίου, μέσω των τμημάτων Σχολικών
 
Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης εκπονούνται προγράμματα με θέματα από το πεδίο της αειφορίας, όπως (ενδεικτικά):
 
• Σχολικοί Λαχανόκηποι και Διατροφική Αυτάρκεια
• Φυσική Καλλιέργεια, δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου-φυτωρίου, κομποστοποίηση
• «Εξοικονόμηση Νερού στα σχολεία – Watersave» σε συνεργασία με το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
• Διαχείριση σπόρων, καλλιέργειες και παραγωγές
• Ενέργεια και κλιματική αλλαγή
 
Το σύνολο των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Νότιο Αιγαίο ξεπαιρνά τα 900. Τα προγράμματα συντονίζονται από τα τμήματα σχολικών δραστηριοτήτων.
 
Πραγματοποιήθηκαν πλήθος μαθητικών δράσεων και παρουσιάσεων στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργήθηκαν δίκτυα και αναπτύχθηκαν πολύπλευρες συνεργασίες. 
 
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, συνεχίζοντας τις δράσεις της στην ίδια κατεύθυνση, στοχεύει σ’ ένα σύγχρονο αειφόρο σχολείο, το οποίο γίνεται όχι μόνο μέσο διαμόρφωσης ενεργού περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά και βασικός συντελεστής δυναμικής ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.