Ψηφίστηκε εχθές η νέα Επιτροπή Αισθητικής του Δήμου Μυκόνου

Ψηφίστηκε εχθές η νέα Επιτροπή Αισθητικής του Δήμου Μυκόνου

 

 

 

Στο 8ο Θέμα της χθεσινής διάταξης των θεμάτων υπήρξε η συγκρότηση Επιτροπής Αισθητικής του Δήμου Μυκόνου.
 
Όπως αναφέρθηκαν εχθές στο τραπέζι του συμβουλίου, η Επιτροπή Αισθητικής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δήμου που αφορούν την προστασία κατά της προσβολής της αισθητικής του νησιού και την τήρηση αποφάσεων και διατάξεων για τον παραδοσιακό οικισμό της Μυκόνου.
 
Κατά τη συζήτηση του θέματος το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Δήμαρχου Κωνσταντίνου Κουκά, τροποποίησε την απόφαση 64 του 2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, διαμορφώνοντάς την από 5 μελή επιτροπή σε 7 μελή επιτροπή, καθώς και το άρθρο 2 παράγραφος 3 λέγοντας πως τα καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής να ασκεί εκπρόσωπος του Δήμου, που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τέλος μια θέση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους θα αναλαμβάνουν εκπρόσωποι των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων οι οποίοι θα συμμετέχουν κατά περίπτωση.
 
Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αισθητικής είναι οι εξής:
 
Πρόεδρος 
 
Μπουγιούρης Γιώργος με αναπληρωματική την Ανδρονίκου Αντωνία
 
Αντιπρόεδρος
 
Φρατζέσκος Νικόλας με αναπληρωματική την Σοφία Κοντιζά
 
Τακτικά Μέλη
 
Καστορίνης Αντώνης με αναπληρωματικό τον Ρούσσο Γιάννη
Λυκούρης Μιχάλης με αναπληρωματικό τον Ζουγανέλη Μιχάλη
Κουνάνης Παναγιώτης με αναπληρωματικό τον Νάζο Απόστολο
Δήμου Αλέκα με αναπληρωματικό τον Μενάρδρο Φίλιππο
Πασάογλου Χαρίλαος με αναπληρωματικό τον Γρυπάρη Δαμιανό