Πρόληψη του εκφοβισμού από τους εκπαιδευτικούς!

Πρόληψη του εκφοβισμού από τους εκπαιδευτικούς!

 

 

Υπάρχουν μια σειρά από ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού. Ακολουθούν ορισμένες ενδεικτικές προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν:
 
Αξιολόγηση της συχνότητας με την οποία εμφανίζεται ο εκφοβισμός στο χώρο του σχολείου. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε ποια μέρη και με τι συχνότητα συμβαίνουν περιστατικά εκφοβισμού.
Αύξηση της εποπτείας σε μέρη που συμβαίνουν συχνά περιστατικά εκφοβισμού.
 
Σχεδιασμός και υποστήριξη δράσεων και πρωτοβουλιών, οι οποίες στοχεύουν στην πρόληψη του εκφοβισμού με τη συνεργασία μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού του σχολείου.
 
Δημιουργία κανόνων και πολιτικών, οι οποίες δημιουργούν σχολικό κλίμα στο οποίο εκφοβισμός και η βία δεν είναι αποδεκτά
 
Καταγραφή των περιστατικών εκφοβισμού που συμβαίνουν στο χώρο του σχολείου, ώστε να αξιολογείται ο βαθμός επιτυχίας των δράσεων που πραγματοποιούνται για την πρόληψη του εκφοβισμού.
 
Πραγματοποίηση μουσικών, θεατρικών και γενικότερα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν τη “δύναμη” να ευαισθητοποιούν και να περνούν μηνύματα κατά του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο.
 
Πραγματοποίηση ομιλιών και γενικότερα εκδηλώσεων από ειδικούς, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού.
 
Ενίσχυση των υγιών διαπροσωπικών σχέσεων τόσο μεταξύ μαθητών όσο και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, οι οποίες στηρίζονται στην ενσυναίσθηση και την κατανόηση.
 
Εγκαθίδρυση μιας γενικότερης σχολικής κουλτούρας, η οποία προάγει την αποδοχή, την ανοχή και το σεβασμό.
 
Σε συνεργασία με το iator