Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή

 

 
Με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβουλίου Μυκόνου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 2 το μεσημέρι. Αναλυτικά:
 
 
1.Περί έγκρισης της με αρ. 25Α/2013 απόφ. του Δ.Σ. του Π.Α.Κ.Ο. Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ για την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 προς επαύξηση ανεπαρκών πιστώσεων.
2.Περί έγκρισης της με αρ. 22/2013 απόφ. του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ για κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2014.
3.Περί έγκρισης της με αρ. 26/2013 απόφ. του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ με θέμα: 'Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας της ΚΔΕΠΠΑΜ έτους 2014' του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μυκόνου.
4.Περί έγκρισης της με αρ. 161/2013 απόφ. του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. για κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
5.Περί έγκρισης της με αρ. 32/2013 απόφ. του Δ.Σ. του Π.Α.Κ.Ο. Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ για κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
6.Περί λήψης απόφασης για την 24ωρη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος & Εργατοτ. Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου.
7.Περί εξέτασης διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.