Στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου οι Επιτροπές Αισθητικής και Καθαριότητας

Στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου οι Επιτροπές Αισθητικής και Καθαριότητας

 
Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου. Η συνεδρίαση ξεκινά στις 6 το απόγευμα, με εννέα θέματα προς συζήτηση ανάμεσά τους η σύσταση Επιτροπών του Δήμου μεταξύ των οποίων η Επιτροπή Αισθητικής και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Καθαριότητας. Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
1) Περί έγκρισης της με αρ. 1/29-1-2015 Πράξης της Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου που αφορά τον οικονομικό απολογισμό αυτής, έτους 2014.
 
2) Περί σύστασης Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).
 
3) Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Μυκόνου, για την συμμετοχή: α) Στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών του Δήμου Μυκόνου ως πολυσύχναστες και β) στην Επιτροπή ρύθμισης θεμάτων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και τοποθέτησης πλωτών εξεδρών.
 
4) Περί ορισμού δύο Δημοτικών Συμβούλων (Προέδρου και αναπληρωτή του) για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την εξακρίβωση των όρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.
 
5) Περί ορισμού με κλήρωση Δημοτικών Συμβούλων και υπαλλήλων για την παραλαβή έργων (αξίας έως 5.869 € και αξίας μεγαλύτερης των 5.869 €) – εργασιών και προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) κλπ.
 
6) Περί έγκρισης διενέργειας και δαπανών για τις καθιερωμένες εκδηλώσεις της Αποκριάς και Καθαράς Δευτέρας έτους 2015.
 
7) Περί συγκρότησης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Μυκόνου (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010).
 
8) Περί συγκρότησης Επιτροπής Αισθητικής του Δήμου Μυκόνου (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010).    
 
9) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.