Ανακοίνωση του Δήμου Μυκόνου για τους γεννηθέντες το 1999

Ανακοίνωση του Δήμου Μυκόνου για τους γεννηθέντες το 1999

 

 

 

 

Καλούνται οι άρρενες γεννηθέντες το έτος 1999 και μόνο όσοι είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Μυκόνου του ίδιου έτους να περάσουν από το Ληξιαρχείο Μυκόνου, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας, το αργότερο έως τις 20 Μαρτίου 2015, προκειμένου να τακτοποιήσουν στρατολογική τους υπόθεση.