Δωρεάν εκπαίδευση ανέργων σε δεξιότητες πληροφορικής

Δωρεάν εκπαίδευση ανέργων σε δεξιότητες πληροφορικής

 

 

 

Το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής, ανακοίνωσε τη δωρεάν εκπαίδευση ανέργων σε προχωρημένες δεξιότητες πληροφορικής και τοποθέητησή τους σε θέσεις εργασίας.
 
Μέσα από το σχέδιο δράσης «FIT4JOBS», οι άνεργοι θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης 180 ωρών, εντελώς δωρεάν, σε προχωρημένες δεξιότητες πληροφορικής και συγκεκριμένα στον προγραμματισμό και τη σχεδίαση web εφαρμογών, χρησιμοποιώντας το λογισμικό και τα εργαλεία που βρίσκονται σε μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.
 
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου σε κέντρα εκπαίδευσης του Νομού Αττικής και οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέσω του συνδέσμου www.hepis.gr/fit4jobs.
 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα εργαλείο e-competence benchmark του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Επαγγελματικών Ενώσεων Πληροφορικής (CEPIS) το οποίο τους αξιολογεί.
 
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος και οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα των ΤΠΕ και επιθυμούν να προχωρήσουν σε αντίστοιχες προσλήψεις το προσεχές διάστημα.
 
Το «FIT4JOBS» είναι μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία αποτελούμενη από φορείς και οργανισμούς πληροφορικής της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Λιθουανίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας καθώς και τον ευρωπαϊκό οργανισμό Telecentre Europe, ενώ υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη.