Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

 

 

Συγκροτήθηκε με απόφαση Δημάρχου η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Μύκονου.
 
Η επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
 
Πρόεδρος 
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρουσουνέλος Γεώργιος
 
Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη:
 
Δημήτριος Μπάλλας με αναπληρωματικό τον Διονύσιο Δημάκη
Λάβαρη Φραγκισκό  με αναπληρωματικό τον Βλουτή Ευστράτιο
Δημήτριος Παπαδημητρίου με αναπληρωματικό την Κουσκουνέλου Μαρία
Πόπη Γκέλου με αναπληρωματικό την Κατερίνα Ξυδάκη
 
Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Ζουγανέλη Δήμητρα.