Προσλήψεις για τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ

Προσλήψεις για τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ

 

 

 

Η προκήρυξη που είχε ανακοινωθεί πέρσι περί προσλήψεων στο ΕΚΑΒ τίθεται σε εφαρμογή από την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου και αφορά 186 νέες θέσεις εργασίας, του κλάδου Δ.Ε. Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες του Παραρτήματος Δ' της προκήρυξης.
 
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέχρι και τα μεσάνυχτα της 18ης Φεβρουαρίου 2015. Μετά την υποωολή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλλουν ταχυδρομικώς την αίτηση τους υπογεγραμμένη καθώς και όλα τα δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ, με συστημένη επιστολή, μέχρι και την 24η Φεβρουαρίου, αναγράφοντας την ένδειξη "Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2014".