Ένταξη των οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Ένταξη των οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

 

Ανακοίνωση σχετικά με την ένταξη νοικοκυριών στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ εξέδωσε το παράρτημα Κυκλάδων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με αυτήν  οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων καθώς και όσοι πολίτες  έχουν τις προϋποθέσεις  να ενταχθούν  στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ καλούνται να επικοινωνήσουν  είτε με τα κατά τόπους γραφεία της ΔΕΗ  είτε με το Κεντρικό Τηλέφωνο 210 9298000 προκείμενου να ενταχθούν  στο κοινωνικό τιμολόγιο. 

Κατά την επικοινωνία τους  θα τους ζητηθούν
1) Ο Αριθμός Παροχής  Ηλεκτρικού Ρεύματος
2) Η ταυτότητά τους  
3) Ο αριθμός φορολογικού Μητρώου 
Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η έκδοση  του λογαριασμού  να είναι στο όνομα του αιτούντος την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο