Κυκλάδες: Ποιοι δήμοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Κυκλάδες: Ποιοι δήμοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

 

 

 

 
 
Καταρτίστηκε ο νέος πίνακας με τις υπηρεσίες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν την δυνατότητα να δεχθούν άτομα για να παράσχουν κοινωφελή εργασία. 
 
 
Επτά Δήμοι των Κυκλάδων μετέχουν στο Πρόγραμμα ανάμεσά τους και ο Δήμος Μυκόνου. 
 
 
Συγκεκριμένα με την από 16.01.2015 απόφαση που υπογράφουν οι Υπουργοί Εσωτερικών-Παιδείας & Θρησκευμάτων – Υγείας – Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Πρόγραμμα μετέχουν από τις Κυκλάδες οι Δήμοι Άνδρου, Θήρας, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου και Τήνου.