Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους

 

 

 

Μερική ανάκληση, τροποποίηση και συμπλήρωση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προέβει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος.
 
Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων που πραγματοποίησε είναι οι εξής:
Στον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Κόκκινο Χαράλαμπο μεταβίβασε τις αρμοδιότητες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για θέματα του νομού Δωδεκανήσου και του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ για θέματα του νομού Δωδεκανήσου.
 
Στον Αντιπεριφερειάρχη Ζαννετίδη Φιλήμονα μεταβίβασε τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για θέματα του νομού Δωδεκανήσου, με εξαίρεση το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Δωδεκανήσου και τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Δωδεκανήσου και ειδικότερα στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας μόνο ως προς τα θέματα μισθοδοσίας, στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης, στο τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας και στο Τμήμα Προμηθειών.
 
Στον Αντιπεριφερειάρχη Φλεβάρη Ιωάννη μεταβίβασε τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού για θέματα του νομού Δωδεκανήσου.
 
Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μπάρδο Χρήστο μεταβίβασε τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου.
Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Ανανία Άγγελο μεταβίβασε την αρμοδιότητα υπογραφής όλων των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών για τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου.
 
Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Ευστrατίου Χρήστο μεταβίβασε την αρμοδιότητα έκδοσης εντολών μετακίνησης με υπηρεσιακά οχήματα των υπαλλήλων της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου που έχουν ειδικότητα Οδηγού, καθώς και των υπαλλήλων της Περιφέρειας στην Περιφερειακή ενότητα Ρόδου, που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού και για τους οποίους έχει χορηγηθεί από αρμόδιο όργανο έγκριση για κατ' εξαίρεση οδήγηση οχημάτων.
 
Τέλος, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μεταβίβασε τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Δωδεκανήσου και ειδικότερα στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας μόνο ως προς τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού και στο Τμήμα Γραμματείας.