Δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος

Δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος

 

 

 

Μέσα από μια σειρά επισκέψεων στο Δήμο Περάματος, οι Γιατροί του Κόσμου θα προσφέρουν οδοντιατρικές υπηρεσίες σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
 
Το πρόγραμμα επισκέψεων αφορά στα εξής σχολεία:
 
5/2/2015 - 6ο Δημοτικό Περάματος
9-10/2/2015 - 3ο Δημοτικό Περάματος
11/2/2015 - 4Ο Δημοτικό Περάματος
12/2/2015 - 8ο Δημοτικό Περάματος
16-17/2/2015 - 1ο Δημοτικό Περάματος
18/2/2015 - Δημοτικό Σχολείο Νέου Ικονίου
19-20/2/2015 - 5ο Δημοτικό Περάματος