ΣτΕ: «Ναι» στα τατουάζ στους ενστόλους, αλλά όχι σε εμφανή σημεία

ΣτΕ: «Ναι» στα τατουάζ στους ενστόλους, αλλά όχι σε εμφανή σημεία

 

 

«Ναι» στα τατουάζ στους ενστόλους, αλλά όχι σε εμφανή σημεία του σώματός τους, λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τρεις νέες αποφάσεις του, κάνοντας δεκτές προσφυγές που κατέθεσαν τέσσερις ειδικοί φρουροί, που διαγράφησαν από τον πίνακα επιτυχόντων επειδή είχαν τατουάζ.
 
Συγκεκριμένα, το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισε ότι το τατουάζ «συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικών φρουρών, εφόσον όμως αυτό είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής και επιπλέον οι σχετικές απεικονίσεις ως εκ του περιεχομένου τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλούν κατά τρόπο που δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους».
 
Όπως αναφέρει η naftemporiki, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν στις αποφάσεις τους ότι «μόνη η ύπαρξη δερματοστιξίας (τατουάζ) δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την σχετική διαδικασία επιλογής», αλλά απαιτείται να συντρέχουν και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή να είναι με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής, κ.λπ.
 
Οι Σύμβουλοι έκριναν πως πρέπει να ακυρωθούν ως μη νόμιμα αιτιολογημένες οι παραλείψεις των προσλήψεων τους.