Κατηγορείται οδοντίατρος για φοροδιαφυγή άνω των 100.000 ευρώ

Κατηγορείται οδοντίατρος για φοροδιαφυγή άνω των 100.000 ευρώ

 

 

 

Φοροδιαφυγή άνω των 100.000 ευρώ διαπίστωσε έρευνα της διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε βάρος 40χρονης οδοντοτιάτρου.
 
Αναλυτικότερα, μετά  από μακροχρόνια έρευνα και ενδελεχή εξέταση φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων της οδοντίατρου, συλλέχθηκε προανακριτικό υλικό για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φοροδιαφυγής και πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
 
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες ιδιωτών για μη έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, από την συγκεκριμένη οδοντίατρο, η οποία διατηρεί ιατρείο σε περιοχή της Αττικής.
 
Η έρευνα, πέραν των άλλων ενεργειών, περιελάμβανε επιτόπιο φορολογικό έλεγχο, παραλαβή των τηρουμένων βιβλίων και στοιχειών της ατομικής επιχείρησης για περαιτέρω έλεγχο καθώς και άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου.
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, προέκυψε αναντιστοιχία, η οποία υπερβαίνει συνολικά τις 105.000 ευρώ, μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και των τραπεζικών καταθέσεων της οδοντιάτρου, για τα έτη 2009 έως και 2012.
 
Επιπλέον διαπιστώθηκαν ποινικές καθώς και διοικητικές - φορολογικές παραβάσεις, που σχετίζονται με στοιχεία που αφορούν σε υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, παράτυπες καταχωρήσεις εξόδων και μη έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.
 
Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε «Έκθεση Ελέγχου-Παράθεσης Φορολογικών και Τραπεζικών Στοιχείων», η οποία κοινοποιήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ το προανακριτικό υλικό υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.