ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΤΗΜΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΤΗΜΑ

 

 

 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα 1250 M. Mε παροχή    νερού    στον    περιφερειακό για Τούρλο,περιοχή Ευαγγελιστράκι.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972171605.