Αυτά είναι τα νέα μέλη της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Μυκόνου

Αυτά είναι τα νέα μέλη της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Μυκόνου

 
 
Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων κ.λπ. στο Δήμο Μυκόνου για το 2015.
 
 
Η Επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων συνιστάται σε κάθε Δήμο για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων.
 
 
Η Επιτροπή συγκροτείται αρχές κάθε χρόνου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη με τους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή αποτελείται τα τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους και συγκεκριμένα:
 
 
Ευάγγελος Μπόνης (Πρόεδρος) με αναπληρώτρια του την Ελένη Καλπουρτζή
Παντελής Ρούσσος με αναπληρωματικό του τον Πέτρο Σταυρακόπουλο 
Γρυπάρη Ειρήνη του Κυριάκου με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σταύρου του Παύλου
Ειρήνη Αξαρλή - Δημοτική Υπάλληλος (Γραμματέας) με αναπληρώτρια την Ευθυμία Κουφίτσιου (Δημ. Υπ.)