Από την Πέμπτη οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Από την Πέμπτη οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

 

 
 
Ξεκινά την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για
υπαγωγή στο Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2014-2015 (ΚΥΑ
43452/633/22-12-2014, ΦΕΚ 3637/Β/31-12-2014). 
 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2014 έως την 28η Φεβρουαρίου 2015.
 
 
Οι ενδιαφερόμενες εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν
αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 29-1-2015 και ώρα 10η πρωινή έως τις
28-3-2015 και ώρα 12η μεσημβρινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr,
στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
υπαγωγής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr.