Μύκονος:αποτελέσματα ανά τμήμα

Μύκονος:αποτελέσματα ανά τμήμα

 

 

 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΑΣ

Εκλογικό Τμήμα 103
 
Γραμμένοι: 688
Ψηφίσαντες: 414
Άκυρα: 9
Λευκά: 0
Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 405
 
1. Νέα Δημοκρατία: 170
2. ΣΥΡΙΖΑ: 121
3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ): 17
4. Λαϊκός Σύνδεσμος- Χρυσή Αυγή: 26
5. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 8
6. Τελεία: 7
7. Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 6
8. ΛΑ.Ο.Σ: 2
9. Ένωση Κεντρώων: 8
10. Το Ποτάμι: 22
11. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΜΑΡΣ: 1
12. Πράσινοι-Δημοκρατική Αριστερά: 3
13. Ανεξάρτητοι Έλληνες: 14
 
Σύνολο:405
 
Εκλογικό Τμήμα 104
 
Γραμμένοι: 631
Ψηφίσαντες: 398
Άκυρα: 10
Λευκά: 1
Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 387
 
1. Νέα Δημοκρατία: 182
2. ΣΥΡΙΖΑ: 87
3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ): 14
4. Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: 24
5. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 7
6. Τελεία: 14
7. Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 1
8. ΛΑ.Ο.Σ: 1
9. Ένωση Κεντρώων: 10
10. Το Ποτάμι: 30
11. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ: 1
12. Πράσινοι-Δημοκρατική Αριστερά: 1
13. Ανεξάρτητοι Έλληνες: 15
 
Σύνολο: 387
 
Εκλογικό Τμήμα 105
 
Γραμμένοι: 637
Ψηφίσαντες: 406
Άκυρα: 15                 
Λευκά: 2
Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 389
 
1. Νέα Δημοκρατία: 151
2. ΣΥΡΙΖΑ: 110
3. Πανελλήνιο  Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ): 17
4. Λαϊκός Σύνδεσμος- Χρυσύ Αυγή: 23
5. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 17
6. Τελεία: 10
7. Ο.Κ.Δ.Ε.: 1
8. Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 4
9. ΛΑ.Ο.Σ: 1
10. Ένωση Κεντρώων: 8
11. Το Ποτάμι: 27
12. ΚΚΕ (μ-λ)- Μ-Λ ΚΚΕ- Εκλογική Συνεργασία: 2
13. Πράσινοι-Δημοκρατική Αριστερά: 3
14. Ανεξάρτητοι Έλληνες: 15
 
Σύνολο:389
 
Εκλογικό Τμήμα 106
 
Γραμμένοι: 635
Ψηφίσαντες: 415
Άκυρα: 8
Λευκά: 4
Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 403
 
1. Νέα Δημοκρατία: 105
2. ΣΥΡΙΖΑ: 141
3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ): 10
4. Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: 29
5. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 17
6. Τελεία: 8
7. Ένωση Κεντρώων: 6
8. Ε.Δ.Ε.Μ.: 2
9. Το Ποτάμι: 21
10. Ανεξάρτητοι Έλληνες: 19
 
Σύνολο: 403
 
Εκλογικό Τμήμα 107
 
Γραμμένοι: 638
Ψηφίσαντες: 452
Άκυρα: 11
Λευκά: 6
Έγκυρα Ψηφοδέλτια 435
 
1. Νέα Δημοκρατία: 242
2. ΣΥΡΙΖΑ: 83
3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ): 13
4. Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: 30
5. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 2
6. Τελεία: 10
7. ΛΑ.Ο.Σ: 3
8. Ένωση Κεντρώων: 5
9. Το Ποτάμι: 23
10. Πράσινοι-Δημοκρατική Αριστερά: 4
11. Ανεξάρτητοι Έλληνες: 24
 
Σύνολο: 435
 
Εκλογικό Τμήμα 108
 
Γραμμένοι: 631
Ψηφίσαντες: 377
Άκυρα: 3
Λευκά: 3
Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 371
 
1. Νέα Δημοκρατία: 172
2. ΣΥΡΙΖΑ: 97
3. Πανελλήνιο Σοσιαλιλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ):15
4. Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: 21
5. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 16
6. Τελεία: 7
7. Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 1
8. ΛΑ.Ο.Σ: 3
9. Ένωση Κεντρώων: 3
10. Το Ποτάμι: 21
11. Πράσινοι-Δημοκρατική Αριστερά: 4
12. Ανεξάρτητοι Έλληνες: 8
 
Σύνολο: 371
 
Εκλογικό Τμήμα 109
 
Γραμμένοι: 639
Ψηφίσαντες: 394
Άκυρα: 7
Λευκά: 5
Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 382
 
1. Νέα Δημοκρατία: 186
2. ΣΥΡΙΖΑ: 107
3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ): 7
4. Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: 14
5. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 3
6. Τελεία: 13
7. Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 4
8. Ένωση Κεντρώων: 6
9. Το Ποτάμι: 21
10. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ: 1
11. ΚΚΕ (μ-λ)- Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογικη Συνεργασία: 1
12. Πράσινοι-Δημοκρατική Αριστερά: 1
13. Ανεξάρτητοι Έλληνες: 18
 
Σύνολο: 382
 
Εκλογικό Τμήμα 110
 
Γραμμένοι: 640
Ψηφίσαντες: 370
Άκυρα: 13
Λευκά: 2
Έγκυρα Ψηφοδέλτια 355
 
1. Νέα Δημοκρατία: 151
2. ΣΥΡΙΖΑ: 97
3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ): 10
4. Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: 17
5. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 9
6. Τελεία: 7
7. Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 2
8. ΛΑ.Ο.Σ: 2
9. Ένωση Κεντρώων: 9
10. Το Ποτάμι: 30
11. ΚΚΕ (μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία: 1
12. Ανεξάρτητοι Έλληνες: 3
 
Σύνολο: 355
 
Εκλογικό Τμήμα 111
 
Γραμμένοι: 610
Ψηφίσαντες: 401
Άκυρα: 8
Λευκά: 5
Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 388
 
1. Νέα Δημοκρατία: 180
2. ΣΥΡΙΖΑ: 99
3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ): 21
4. Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: 22
5. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 9 
6. Τελεία: 15
7. Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 7
8. ΛΑ.Ο.Σ: 1
9. Ένωση Κεντρώων: 3
10. Το Ποτάμι: 11
11. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΜΑΡΣ: 1
12. Πράσινοι-Δημοκρατική Αριστερά: 4
13. Ανεξάρτητοι Έλληνες: 15
 
Σύνολο: 388
 
Εκλογικό Τμήμα 112
 
Γραμμένοι: 584
Ψηφίσαντες: 375
Άκυρα: 9
Λευκά: 3
Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 363
 
1. Νέα Δημοκρατία: 131
2. ΣΥΡΙΖΑ: 137
3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ): 21
4. Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: 15
5. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 6
6. Τελέια: 9
7. Ο.Κ.Δ.Ε.: 1
8. Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 4
9. ΛΑ.Ο.Σ: 2
10. Ένωση Κεντρώων: 3
11. Ε.Δ.Ε.Μ.: 1
12. Το Ποτάμι: 15
13. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΜΑΡΣ: 1
14. Πράσινοι-Δημοκρατική Αριστερά: 1
15. Ανεξάρτητοι Έλληνες: 16
 
Σύνολο: 363
 
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ
 
Εκλογικό Τμήμα 113
 
Γραμμένοι: 434
Ψηφίσαντες: 272
Άκυρα: 5
Λευκά: 3
Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 264
 
1. Νέα Δημοκρατία: 98
2. ΣΥΡΙΖΑ: 76
3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ): 6
4. Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: 18
5. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 8
6. Τελεία: 11
7. ΛΑ.Ο.Σ: 3
8. Ένωση Κεντρώων: 5
9. Το Ποτάμι: 27
10. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΜΑΡΣ: 2
11. Ανεξάρτητοι Έλληνες: 10
 
Σύνολο: 264
 
Εκλογικό Τμήμα 114
 
Γραμμένοι: 464
Ψηφίσαντες: 289
Άκυρα: 4
Λευκά: 2
Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 283
 
1. Νέα Δημοκρατία: 104
2. ΣΥΡΙΖΑ: 83
3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ): 6
4. Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: 23
5. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 5
6. Τελεία: 6
7. Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 5
8. Ένωση Κεντρώων: 10
9. Το Ποτάμι: 24
10. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΜΑΡΣ: 1
11. Ανεξάρτητοι Έλληνες: 16
 
Σύνολο: 283
 
Εκλογικό Τμήμα 115
 
Γραμμένοι: 451
Ψηφίσαντες: 264
Άκυρα: 3
Λευκά: 1
Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 260
 
1. Νέα Δημοκρατία: 107
2. ΣΥΡΙΖΑ: 69
3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ): 6
4. Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: 18
5. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 12
6. Τελεία: 10
7. Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 1
8. ΛΑ.Ο.Σ: 5
9. Ένωση Κεντρώων: 4
10. Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.: 1
11. "ΡΟ ΜΑ": 17
12. Ανεξάρτητοι Έλληνες: 10
 
Σύνολο: 260