Σήμερα η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Σήμερα στις 18:30 το απόγευμα πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου.
 
Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι τα εξής:
 
1) Περί συγκρότησης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Μυκόνου έτους 2015.
 
2) Περί γνωμοδότησης του Δ.Σ. για την δημιουργία σχολικού συγκροτήματος για τις ανάγκες του 1ου ΕΠΑΛ Μυκόνου.
 
3) Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών της επιχείρησης της κ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Άννας σύμφωνα με το υπ’αριθμ.255/19.01.2015 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 
4) Περί έγκρισης επισκευής παλαιού τοιχίου αντιστήριξης & αποκατάστασης δημοτικής οδού κατόπιν αιτήσεως του κ.ΞΥΔΑΚΗ Γεώργιου και σύμφωνα με την υπ’αριθμ.1952/2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου.
 
5) Περί έγκρισης καταβολής  1ης δόσης τόκων υπερημερίας ποσού 120.000,00 € στην εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 
6) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.