Ψηφιακή καταγραφή των παράκτιων περιοχών των νησιών

Ψηφιακή καταγραφή των παράκτιων περιοχών των νησιών

Συνάντηση αλιέων της ευρύτερης περιοχής του Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου στα Κουφονήσια. Στην συνάντηση που είχε θέμα την μείωση των θαλάσσιων αποθεμάτων αλλά και την παρουσίαση του πιλοτικού σχεδίου για την χαρτογράφηση των παράκτιων ζωνών των νησιών, συμμετείχαν περισσότερο από εβδομήντα μέλη Αλιευτικών Συλλόγων και αλιείς από τα γύρω νησιά.

 
Η συνάντηση έγινε με την συνδρομή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και της Δημοτικής Κοινότητας των Κουφονησίων, μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Αντώνη Χατζηιωάννου και του Προέδρου του Συλλόγου Αλιέων Μικρών Κυκλάδων Γιώργου Πλατή. 
 
Κατά την διάρκειά της ο Γεωχημικός-Ωκεανογράφος του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου Δρ.Ανδρέας Σιούλας ,παρουσίασε τους τρόπους και τις μεθόδους ψηφιακής χαρτογράφησης των παρακτίων ζωνών των νησιών αναλύοντας το πιλοτικό σχέδιο που ξεκινάει από τη Ρόδο στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ.
 
Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση ψηφιακών υποβάθρων για τη μορφολογία και τη θαλάσσια ποικιλότητα των παρακτίων περιοχών των νησιών μας π.χ. λειμώνες Ποσειδωνίας, περιοχές ασβεστολιθικών ζωνών, φανερόγαμα κ.λ.π. «Με την γνώση του ανάγλυφου, της υγείας και των συνθηκών του βυθού η διαχείρισή τους θα καταστεί ευχερέστερη» όπως τονίσθηκε.
 
Τέλος ο αντιπεριφερειάρχης παρουσίασε την Α΄φάση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την διαχείριση της θάλασσας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, το οποίο θ΄αποτελέσει την βάση για την εκτεταμένη διαβούλευση που θ΄ακολουθήσει με όλους τους εμπλεκόμενους αλιείς και φορείς στο Νότιο Αιγαίου προκειμένου με την επιστημονική συνδρομή του Ε.Λ.ΚΕ.Θ.Ε. να εκπονηθεί το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020 .