Εγγραφές στα δημοτολόγια ενόψει εκλογών

Εγγραφές στα δημοτολόγια ενόψει εκλογών

 

 
Καλούνται οι πολίτες των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην Ελλάδα για τις προσεχείς δημοτικές εκλογές και τις Ευρωεκλογές να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του τόπου διαμονής τους.
 
Για τον σκοπό αυτό, οι διαμένοντες στην Μύκονο θα πρέπει να προσέλθουν στον Δήμο και στο γραφείο Δημοτολογείου καθημερινά 08:00 - 13:00, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) προκειμένου να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση - δήλωση εγγραφής, χωρίς περαιτέρω δικαιολογητικά. 
 
Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ενόψει των δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών του 2014 λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2014.