Διευρυμένο το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το Νοέμβριο

Διευρυμένο το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το Νοέμβριο

 

 

 

Στα 2,52 δισ. ευρώ ανήλθε το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014, έναντι 1,33 δισ. ευρώ στο ίδιο διάστημα του 2013. Ωστόσο, το Νοέμβριο του 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 997 εκατ. ευρώ, κατά 244 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του Νοεμβρίου του 2013.
 
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα Τρίτη στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014 πλεόνασμα 2,3 δισ. ευρώ, έναντι 436 εκατ. ευρώ το 2013, εξέλιξη οφειλόμενη στη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών.
 
Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 918 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων. Οι καθαρές πληρωμές για αγορές καυσίμων παρουσίασαν μικρή μόνο αύξηση, όπως και το έλλειμμα των λοιπών αγαθών. 
 
Σύμφωνα με την ΤτΕ, η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 2,8 δισ. ευρώ οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές, μεταφορικές, αλλά και λοιπές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους σημείωσαν άνοδο κατά 10,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013, αντανακλώντας άνοδο κατά 22,7% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.
 
Επίσης στο ενδεκάμηνο, το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων περιορίστηκε κατά 366 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους. Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων συρρικνώθηκε κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2013, κυρίως λόγω των μειωμένων μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης από την Ε.Ε. και διαμορφώθηκε σε 2,8 δισ. ευρώ.