Παρεμβατικό πρόγραμμα πρόληψης μειώνει τις αυτοκτονίες στα σχολεία

Παρεμβατικό πρόγραμμα πρόληψης μειώνει τις αυτοκτονίες στα σχολεία

 

 

 

Σύμφωνα με μελέτη η οποία εκπονήθηκε στο Lancet οι αυτοκτονικές συμπεριφορές των εφήβων στα σχολεία αποτελούν σημαντικό πρόβλημα.
 
Ωστόσο μπορούν να μειωθούν με τις κατάλληλες παρεμβάσεις από ομάδες ειδικών. Ένα τέτοιο πρόγραμμα πρόληψης αποτελεί το Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης των Νέων για την Ψυχική Υγεία (Youth Aware of Mental Health Programme, ΥΑΜ) που στοχεύει στην παραπομπή σε βοήθεια των μαθητών που διατρέχουν κίνδυνο.
 
Η ομάδα ΥΑΜ έκανε μια μελέτη με την ονομασία Saving and Empowering Young Lives in Europe (Διάσωση και Ενίσχυση της Ζωής των Νέων στην Ευρώπη ή SEYLE) η οποία πήρε δείγματα από 11.110 εφήβους με μέση ηλικία τα 15 έτη από 168 επιλεγμένα σχολεία 10 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Η παρέμβαση περιελάμβανε ερωτηματολόγιο, πρόγραμμα ευαισθητοποίησης, μονάδα διαλογής και εκπαίδευσης των νέων για την ψυχική υγεία και τέλος παραπομπή όσων θεωρήθηκαν ότι διατρέχουν κίνδυνο σε επαγγελματίες υγείας.
 
Αυτό που παρατήρησε η ομάδα μελέτης ήταν ότι μετά την παρέμβαση και ενημέρωση οι τάσεις αυτοκτονιών παρουσίασαν σημαντική μείωση και κανένας από τους συμμετέχοντες δεν ολοκλήρωσε απόπειρα αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της μελέτης. Από τα ευρήματα διαφάνηκε καθαρά το όφελος της προληπτικής παρέμβασης στους εφήβους.