30.000 ευρώ πρόστιμο σε μαιευτήριο

30.000 ευρώ πρόστιμο σε μαιευτήριο

 

 

Το ποσό των 30 χιλιάδων ευρώ καλείται να πληρώσει το μαιευτήριο με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στις αίθουσες ωδίνων χωρίς την συγκατάθεση ή ενημέρωση των επιτόκων και των συνοδών τους.
 
Στην Αρχή έφτασε σχετική καταγγελία και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο μαιευτήριο.
 
Όπως διαπιστώθηκε, το σύστημα βιντεοεπιτήρησης λειτουργούσε επί οκτώ έτη, από το 2006 μέχρι το 2014.
 
Στην απόφαση της Αρχής (υπ΄αριθμόν 182/2014) επισημαίνεται η βαρύτητα της προσβολής της προσωπικότητας των επιτόκων εάν συνυπολογιστεί «το γεγονός ότι βιώνουν μία εξαιρετικά προσωπική στιγμή και βρίσκονται σε μία ιδιαίτερη σωματική αλλά και ψυχολογική κατάσταση κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του τοκετού.
 
Για το λόγο αυτό η λήψη εικόνας κατά τον κρίσιμο χρόνο χωρίς την πρότερη ενημέρωση επιτόκων, συνοδών και μαιών προσβάλλει το δικαίωμά τους στην πληροφοριακή αυτοδιάθεση, ενώ παραβιάζει και τον πυρήνα της ανθρώπινης αξίας των επιτόκων και το δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους.
 
Με την απόφαση διατάσσεται, η αφαίρεση του συστήματος και η καταστροφή του σχετικού αρχείου.