Από 71 και άνω οι περισσότεροι εκλογείς

Από 71 και άνω οι περισσότεροι εκλογείς

 

Στα 9.808.760 ανέρχονται συνολικά οι πολίτες που καλούνται να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές της 25ής Ιανουαρίου.
 
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, από αυτούς οι 5.060.877
είναι γυναίκες και οι 4.747.883 άνδρες.
 
Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, η δυναμική του εκλογικού σώματος παραμένει σχεδόν σταθερή τα τελευταία χρόνια με 9.834.970 (το 2009), 9.850.802 (το 2012) και 9.808.760 (το 2015), ενώ τη μεγαλύτερη εκλογική δύναμη παρουσιάζει η Β' Αθηνών με 1.428.759 εκλογείς και τη μικρότερη η περιφέρεια Λευκάδας με 29.152 εκλογείς.
 
Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή το εκλογικού σώματος, όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του ΥΠΕΣ, την αποφασιστική εκλογική κατηγορία αποτελούν οι ψηφοφόροι άνω των 71 ετών, που είναι υπερδιπλάσιοι των ψηφοφόρων ηλικίας 42-47 ετών, τη δεύτερη πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα. 
 
Οι εκλογείς άνω των 71 ετών ξεπερνούν τα δυο εκατομμύρια, ενώ οι εκλογείς 42-47 ετών είναι μόλις ένα εκατομμύριο. 
 
Από 900.000 ψηφοφόροι καταγράφονται στις ηλικιακές ομάδες 36-41 ετών, 48-53 ετών, 54-59 ετών και 30-35 ετών, ενώ ο αριθμός μειώνεται στις 825.000 για την ηλικιακή ομάδα 60-65, στις 725.000 για την ηλικιακή ομάδα 24-29 και στις 672.000 για την ηλικιακή ομάδα 18-23 ετών.
 
Οι νέοι εκλογείς, αυτοί δηλαδή που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ανέρχονται σε 273.941 πολίτες, μεταξύ των οποίων οι 138.733 είναι νέοι άνδρες και οι 135.208 νέες γυναίκες. 
 
Από αυτούς, οι 224.272 είναι νέοι που ενηλικιώθηκαν μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και οι υπόλοιποι νέοι εκλογείς από πολιτογραφήσεις.
Οι νέοι εκλογείς από πολιτογραφήσεις αυξήθηκαν, από το 2012 έως σήμερα, κατά 49.669 πολίτες. 
 
Από αυτούς, 13.595 απέκτησαν την ελληνική υπηκοότητα το 2012 (μετά τη διεξαγωγή των εκλογών), 18.479 απέκτησαν την υπηκοότητα το 2013 και 13.765 απέκτησαν την υπηκοότητα το 2014 έως την Ε' αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων (αρχές Οκτώβριος 2014).