Παράταση εγγυήσεων προς τις ελληνικές τράπεζες

Παράταση εγγυήσεων προς τις ελληνικές τράπεζες

 

 

 

Την παράταση των εγγυήσεων συνολικού ύψους 23δισ. ευρώ προς τις ελληνικές τράπεζες που έχουν χορηγηθεί από το 2008, προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών, Χαρδούβελης Γκίκας.
 
Οι εγγύησεις είχαν χορηγηθεί προκειμένου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αντιμετωπίσουν τις αναταράξεις από την κατάρρευση της Lehman Brothers.
 
Οι διατάξεις του νόμου 3723/2008 που είχαν ψηφιστεί επί υπουργίας Γιώργου Αλογοσκούφη, παρατείνονται –και ενώ νωρίτερα είχε δοθεί το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- μέχρι και το τέλος Ιουνίου.
 
Η απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, αναφέρει: «Αποφασίζουμε την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται για τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α/9−12−2008) 'Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις', έτσι όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μέχρι τις 30.6.2015».
 
Ο συγκεκριμένος νόμος προέβλεπε την εκχώρηση εγγυήσεων έως το ποσό των 15 δις. ευρώ αλλά και την έκδοση τίτλων του ελληνικού δημοσίου μέχρι το ποσό των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ.