Αύξηση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Αύξηση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων

 

 

 

Αυξήθηκαν στο 2,15% οι αποδόσεις κατά τη σημερινή δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, από 1,90% που ήταν στην αντίστοιχη δημοπρασία του Δεκεμβρίου.
 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,15%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,113 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,78 φορές».
 
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015.
 
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.