Αστυνομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αστυνομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

 

 

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου, στο τετραήμερο από 7 έως 10 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες εξορμήσεις για την πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας.
 
Οι εξορμήσεις αυτές οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν στη βάση συγκεκριμένου σχεδιασμού, από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Κυκλάδων, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου και είχαν στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων αστυνομικής φύσης, που συναρτώνται με τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
 
Συγκεκριμένα αντικείμενο των αστυνομικών δράσεων ήταν έλεγχοι για παραβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
Για τις εξορμήσεις αυτές συγκροτήθηκαν μικτά κλιμάκια ελέγχων στα οποία συμμετείχαν συνολικά ογδόντα πέντε αστυνομικοί από διάφορες Αστυνομικές Υπηρεσίες Τάξης, Τροχαίας και Ασφάλειας, με ανάλογο αριθμό μέσων και εξοπλισμού.
 
Λόγω του επιχειρησιακού σχεδιασμού ελέγχτηκάν εβδομήντα εννιά επιχειρήσεις-καταστήματα, τριακόσα ογδόντα τέσσερα άτομα και διακόσα είκοσι εφτά οχήματα.
 
Από τους παραπάνω ελέγχους προσήχθησαν δεκαπέντε άτομα, συνελήφθησαν συνολικά δέκα άτομα εκ των οποίων οχτώ ημεδαποί και δύο αλλοδαποί και βεβαιώθηκαν συνολικά εκατόν εξήντα μία παραβάσεις από τις οποίες ογδόντα έξι για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και εβδομήντα πέντε για τη νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
Τα άτομα που συνελήφθησαν, με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες κατά τόπους Εισαγγελικές Αρχές. 
 
Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις που έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά την αυξημένη αστυνομική παρουσία και τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων,  θα συνεχιστούν σε όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.