Το νέο Δ.Σ. στο Σωματείο Λεμβούχων Πλατύ Γιαλού

Το νέο Δ.Σ. στο Σωματείο Λεμβούχων Πλατύ Γιαλού

 

Στις 5 Δεκεμβρίου 2013 συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του σωματείου Λεμβούχων Πλατύ Γιαλού Μυκόνου «ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ» για την εκλογή, σύμφωνα με το καταστατικό του, Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 
Η ψηφοφορία διεξήχθη κανονικά, παρουσία της Ειρηνοδίκου Μυκόνου κας Κ. Καραμπίνη και του δικηγόρου του σωματείου κ. Κ. Κουκά,  με την προσέλευση σε αυτήν της πλειοψηφίας των εγγεγραμμένων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
 
Από την διαλογή των ψήφων και τη συνεδρίαση που ακολούθησε για την συγκρότηση σε σώμα το νέο Δ. Σ και η Εξελεγκτική Επιτροπή που προέκυψαν, για 3ετή θητεία, αποτελείται από τους:
 
Διοικητικό Συμβούλιο:
 
1)     Γρύμπλας Νικόλαος του Δημητρίου - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2)     Γρύμπλας Ιωάννης του Γεωργίου - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3)     Λυκούρης Δημήτριος του Ιωάννη - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4)     Βιγλιάρης Δημήτριος του Αναστασίου - ΤΑΜΙΑΣ
5)     Λυκούρης Δημήτριος του Αθανασίου - ΜΕΛΟΣ