Στις 11:00 η Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Στις 11:00 η Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυκόνου προσκαλεί όλα τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση.
Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού στην περιοχή Αργύραινα της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 πμ. 
 
Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Κ. Κουκάς