Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

 

 


Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Στόχος της Περιφέρειας είναι η άμεση ενεργοποίηση του Προγράμματος με τη νέα χρονιά, προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι πόροι του που ανέρχονται σε 168,2 εκ. €, αλλά και οι πρόσθετοι σημαντικού ύψους πόροι που θα διατεθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της χρηματοδότησης έργων και από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
 
Με την ευκαιρία της απόλυτα πετυχημένης ολοκλήρωσης μιας μακράς περιόδου σχεδιασμού και διαβούλευσης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου σε ανακοίνωσή του ευχαριστεί και συγχαίρει όλους όσους συμμετείχαν στη μεγάλη και επίπονη αυτή προσπάθεια και ιδιαίτερα τη Διαχειριστική Αρχή που συντόνισε την κατάρτιση, υποβολή και διαβούλευση του νέου Προγράμματος, τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους για την πολύτιμη συμβολή τους κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης.