Νέες επιχορηγήσεις σε Αθλητικά και Πολιτιστικά Σωματεία από τον Δήμο Μυκόνου

Νέες επιχορηγήσεις σε Αθλητικά και Πολιτιστικά Σωματεία από τον Δήμο Μυκόνου

 

 

 
 
Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων για περαιτέρω ενίσχυση των Αθλητικών και Πολιτιστικών Σωματείων βάση των εσόδων του Δήμου για το 2014, το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου επιχορήγησε φορείς και συλλόγους με το ποσό των 13.000,00€.
 
 
Αναλυτικά το ποσό χορηγήθηκε ως εξής:
 
Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου με 2.000€
Σύλλογος Γυναικών Ανωμερίτισσες με 1.500€
Ερασιτεχνικός Οικοελαιουργικός Σύνδεσμος Μυκονίων – ΕΡ.Ο.Σ. με 2.500€
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού ΣΕΟ με 1.000€
Αθλητικός Όμιλος Μυκόνου με 6.000€
Αθλητικός Σύλλογος Άνω Μεράς με 4.000€
Γυμναστικός Σύλλογος Μυκόνου με 3.000€