Ξεκίνησε η λειτουργία κοινόχρηστων ποδηλάτων στην πόλη της Ρόδου

Ξεκίνησε η λειτουργία κοινόχρηστων ποδηλάτων στην πόλη της Ρόδου

 

 

 

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σήμερα σε λειτουργία το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην πόλη της Ρόδου, που περιλαμβάνεται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης του Δήμου, στο πλαίσιο του οποίου έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 5 ακόμη έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,6 εκ. € και τα οποία βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη.
 
 
Το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος κοινόχρηστων ενοικιαζόμενων ποδηλάτων προβλέπει 5 σταθμούς διάθεσης ποδηλάτων με τουλάχιστον 16 θέσεις κλειδώματος ο καθένας, 60 ειδικά σχεδιασμένα ποδήλατα και το απαιτούμενο λογισμικό, καθώς επίσης και τη λειτουργία του συστήματος για ένα χρόνο.
 
 
Το σύστημα αυτό,  αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος μέσω της κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και την ανάδειξη της ταυτότητας του νησιού, αλλά και στη βελτίωση της υγείας των πολιτών και επισκεπτών.
 
 
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.