Ανακοίνωση προς κτηνοτρόφους για την ποσόστωση του αγελαδινού γάλακτος

Ανακοίνωση προς κτηνοτρόφους για την ποσόστωση του αγελαδινού γάλακτος

 
Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται  ότι σύμφωνα με την αριθμ. 2283/156326/17-12-2014  Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 3395/Β/2014) οι αγελαδοτρόφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος από το εθνικό απόθεμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι 16.1.2015 στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είτε κατ’ευθείαν, είτε μέσω της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (κ. Χατζηπλή τηλ. 2241364922 για τα Δωδεκάνησα), στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων (κ. Λυκοσκούφη τηλ. 2281098828 και 2281098833 για τις Κυκλάδες), ), στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.