Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΝΑΙ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΝΑΙ

 

 

Με τηλεδιάσκεψη στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο και στη Ρόδο, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 11:00 το πρωί.
 
Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις είναι τα εξής:
 
1. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση περιβάλλοντα χώρου πιλοτικού προγράμματος ολικής ανακύκλωσης Χάλκης». 
 
2. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση κτιρίων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 
 
3.  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Καλύμνου». 
 
4. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου:  «Αποκαταστάσεις από πλημμύρες Ν. Κιμώλου».
 
5. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός τάφρων στο οδικό επαρχιακό δίκτυο Νάξου (χρήση 2014)». 
 
6. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Τήνου», ποσού 46.400,00€, με Φ.Π.Α.
 
7. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Νάξου», ποσού 46.400,00€, με Φ.Π.Α.
 
8. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Άνδρου», ποσού 46.400,00€, με Φ.Π.Α.
 
9. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο των Π.Ε. Σύρου, Μυκόνου - Πάρου», ποσού 46.400,00€, με Φ.Π.Α.
 
10. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κέας – Κύθνου», ποσού 46.400,00€, με Φ.Π.Α.
 
11. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Πάρου Νομού Κυκλάδων» αναδόχου Δομική Εφαρμογή Ε.Π.Ε.
 
12. Έγκριση Δαπάνης σύνδεσης με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης του Δ. Κέας για το έργο: «Κατασκευή Δημοτικού σχολείου Ν. Κέας». 
 
13. Ορθή επανάληψη της αριθ. 289/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ,  «Πρακτικών δημοπρασίας του έργου: Επισκευή υφιστάμενου τμήματος λιμένα Μέριχα νήσου Κύθνου».
 
14. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας τριών δεξαμενών νερού.
 
15. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για καταγραφή, χαρακτηρισμού άχρηστου υλικού των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (ν. Δωδεκανήσου). 
 
16. Έγκριση πρακτικού (επικαιροποίησης προσφερομένων ειδών) για την προμήθεια ειδών εργαστηρίου των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
17. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014 – 2015. 
 
18. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού (νέων αναγκών) μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014- 2015.  
 
19. Δικαστικές υποθέσεις. 
 
20. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
21. Έγκριση τροποποίησης Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 
22. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων.
 
23. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη. 
 
24.  Εγκρίσεις μετακινήσεων   κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών. 
 
25.  Εγκρίσεις μετακινήσεων   κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.