Το απόγευμα η 1η συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου

Το απόγευμα η 1η συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου

 

 

Σήμερα στις 16:00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.
 
Τα Θέματα που θα συζητηθούν σήμερα είναι τα εξής:
 
1) Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης
 
2) Διαβούλευση για δημιουργία ομάδων εργασίας
 
3)Εξέταση διαφόρων θεμάτων