Μέρος της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς η ελληνική μαστίχα

Μέρος της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς η ελληνική μαστίχα

 

 

 

Αναγνωρίστηκε ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας η Παραδοσιακή Μαστιχοκαλλιέργεια της Χίου.
 
Στην ετήσια συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής της Σύμβασης UNESCO, που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 28 Νοεμβρίου στο Παρίσι, έκανε δεκτή τη υποψηφιότητα της Παραδοσιακής Μαστοχοκαλλιέργειας της Χίου, για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 
Η καλλιέργεια του μαστιχοφόρου θάμνου στην Νότια Χίο και η εξαγωγή της αρωματικής μαστίχας συνιστά μία μοναδική παγκοσμίως παραδοσιακή καλλιέργεια, που μεταβιβάζεται προφορικά και εμπειρικά από γενιά σε γενιά.
 
Διαμορφώνει εδώ και αιώνες το πολιτισμικό- αρχιτεκτονικό, κοινωνικό και φυσικό- τοπίο των 24 Μαστιχοχωρίων. Η μαστιχοκαλλιέργεια είναι κάτι παραπάνω από μία παραδοσιακή τεχνογνωσία καθώς γύρω από αυτήν υφαίνονται ποικίλα δίκτυα αλληλοβοηθείας και συμμαχιών μεταξύ των κατοίκων – καλλιεργητών των Μαστιχοχωρίων.
 
Έως σήμερα, επιβιώνουν σχετικές με τη μαστιχοκαλλιέργεια γλωσσικές εκφράσεις, παραδόσεις και θρύλοι, όπως αυτός του μαρτυρίου του Αγίου Ισιδώρου που προκάλεσε το δάκρυ του θάμνου. Οι Μαστιχοκαλλιεργητές αναγνωρίζουν σε αυτήν ένα συνεκτικό στοιχείο ταυτότητας.
 
Η εγγραφή της Μαστιχοκαλλιέργειας στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας αποτελεί αναγνώριση της αξίας αυτού του στοιχείου της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και, παράλληλα, το εντάσσει σε ένα παγκόσμιο σύστημα για την ανάδειξη και τη διαφύλαξη των ζωντανών παραδόσεων.