Ανακοίνωση για στρατεύσιμους γεννημένους το έτος 1997

Ανακοίνωση για στρατεύσιμους γεννημένους το έτος 1997

 

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2018 (γεννημένοι το έτος 1997), που διαμένουν στη Μύκονο (ανεξάρτητα αν είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων άλλων δήμων), υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο Στρατολογικό Γραφείο Ερμούπολης ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στη Λίμνη της χώρας Μυκόνου, από 2 Ιανουαρίου 2015 μέχρι και 31 Μαρτίου 2015 για να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής.
 
Σύμφωνα με το Δήμο Μυκόνου, οι στρατεύσιμοι κατά την παρουσίασή τους πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους:
 
α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή φωτοτυπία αυτού. Η αναγραφή των στοιχείων ΑΔΤ ή διαβατηρίου, του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και του Αριθμού Μητρώου Αρρένων είναι υποχρεωτική.
 
β) ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση εφόσον έχουν πρόβλημα υγείας.