Καρκίνος: Έρχεται η Ογκολογία Ακριβείας

Καρκίνος: Έρχεται η Ογκολογία Ακριβείας

 

 

 
Νέες ελπίδες για θεραπεία του καρκίνου δίνει η Ογκολογία Ακριβείας. Είναι η βελτιωμένη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσονται οι καρκινικοί όγκοι σε γονιδιωματικό επίπεδο και η δυνατότητα να αναπτυχθούν στοχευμένες θεραπείες, οδηγώντας τελικά σε καλύτερη έκβαση για τους ασθενείς.
 
Η Ογκολογία Ακριβείας, σύμφωνα με την naftemporiki αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διαγιγνώσκουμε και αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο.
 
Πριν από 20 χρόνια, η θεραπεία του καρκίνου ήταν εν πολλοίς της λογικής «ένα φάρμακο για όλα τα είδη καρκίνου».
 
Σήμερα, υπάρχουν περίπου 25 αναγνωρισμένοι βιοδείκτες του καρκίνου.  Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως υπάρχει ελλιπής πρόσβαση στην πληροφόρηση για την εξατομικευμένη ιατρική και τις καινοτόμες θεραπείες που αυτή παρέχει.
 
Ειδικότερα, τα αποτελέσματα δύο ερευνών σε 470 εκπροσώπους συλλόγων ογκολογικών ασθενών και επαγγελματίες υγείας σε περισσότερες από 50 χώρες, έδειξαν  ότι πρέπει να γίνουν ακόμα αρκετά βήματα, προκειμένου ασθενείς και επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουν πώς μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο από τις στοχευμένες θεραπείες και τις σχετιζόμενες διαγνωστικές εξετάσεις.
Η έρευνα στους συλλόγους ασθενών και η έρευνα στους επαγγελματίες υγείας διεξήχθησαν από ανεξάρτητες εταιρείες ερευνών.
 
Σύμφωνα με τις έρευνες, σχεδόν 1/3 των συλλόγων ασθενών δηλώνει αβεβαιότητα για την πρόσβαση στην πληροφόρηση για διαγνωστικές εξετάσεις και εξατομικευμένες θεραπείες. Αν και η εξατομικευμένη θεραπεία αλλάζει το πρόσωπο της αντιμετώπισης του καρκίνου, είναι σαφές, τόσο στους εκπροσώπους των συλλόγων ασθενών όσο και στους επαγγελματίες υγείας, ότι οι αλλαγές στο σύστημα Υγείας και οι ευρύτερες συνεργασίες είναι απαραίτητες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών στην περίθαλψη που έχουν ανάγκη.
 
Ειδικότερα, το 83% των επαγγελματιών υγείας πιστεύουν ότι το πολύπλοκο σύστημα υγείας πρέπει να αλλάξει για να υποστηρίζει την εξατομικευμένη ιατρική, και το 75% από αυτούς αισθάνονται ότι απαιτείται επίσης περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό για να εφαρμοσθεί η εξατομικευμένη ιατρική.