Λύση στο πρόβλημα των σφαγείων Νάξου και Τήνου από την Π.Ν.ΑΙ.

Λύση στο πρόβλημα των σφαγείων Νάξου και Τήνου από την Π.Ν.ΑΙ.

 

 

 

Λύση στο πρόβλημα της λειτουργίας των σφαγείων της Νάξου και της Τήνου έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής και Πρωτογενή Τομέα κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης.
 
Ειδικότερα, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, τα σφαγεία Νάξου και Τήνου ανοίγουν για τις ημέρες των εορτών και μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, οπότε θα επανεξεταστεί ο φάκελος αδειοδότησης καθενός σφαγείου.
 
Με έγγραφο του κ. Ζαννετίδη προς την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων, εντέλλονται οι κτηνίατροι  των Τμημάτων  Κτηνιατρικής Νάξου και Τήνου, να διενεργήσουν κρεοσκοπικούς ελέγχους έως και τις 9 Ιανουαρίου 2015 στα σφαγεία των περιοχών αρμοδιότητάς τους. 
 
Επίσης με έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη προς τον Δήμο Νάξου, τον Δήμο Τήνου και την Διαδημοτική Επιχείρηση Σφαγείου – Ελαιοτριβείου Τήνου, καλούνται να μεριμνήσουν μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου 2015 για την υλοποίηση όλων των παρατηρήσεων της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σχετικά με το Δημοτικό Σφαγείο Χώρας Νάξου και το Δημοτικό Σφαγείο Τήνου, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των εγκαταστάσεών τους. 
 
Σημειώνεται ότι η μη συμμόρφωση στις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, επιφέρει την ανάκληση της άδειας και του κωδικού λειτουργίας των εν λόγω σφαγείων.