Ανακύκλωση βιβλίων μέσω ενός ιστότοπου

Ανακύκλωση βιβλίων μέσω ενός ιστότοπου

 

 

 

Με γνώμονα να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο και να μην υπάρχουν περιττά έξοδα, συγκροτήθηκε μια ομάδα μαθητών, φοιτητών καθώς και εκπαιδευτικών, με ιδιωτική πρωτοβουλία.
 
Η ομάδα δημιούργησε μια νέα ιστοσελίδα το book4book, που έρχεται να βοηθήσει στο πρόβλημα της έλλειψης ή καθυστέρησης των σχολικών βιβλίων στην αρχή κάθε χρονιάς και όχι μόνο, αφού η ιστοσελίδα απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 
Μέσω της ιστοσελίδας οργανώνονται οι ανταλλαγές βιβλίων αρκεί να γίνετε μέλος της.
 
Αρχικά πρέπει να συνθεθείτε στην πλατφόρμα, έπειτα προσφέρετε βιβλία που δε χρειάζεστε, ζητάτε τα βιβλία που επιθυμείτε και τέλος οργανώνετε μια συνάντηση μέσω χάρτη για το πότε θα γίνει η ανταλλαγή των βιβλίων.
 
Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ωφέλιμη διαδικασία της ανακύκλωσης, καθώς τα βιβλία είναι πολύτιμα και δεν πρέπει να τα αφήνουμε στην αχρηστία ή να τα πετάμε.