Επαναλειτουργία του τμήματος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στη Μύκονο

Επαναλειτουργία του τμήματος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στη Μύκονο

 

 

 
Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του Καλλιτεχνικού Σταθμού Μυκόνου της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, που βρίσκεται στην περιοχή Ρόχαρη (είσοδος απέναντι απο το ξεν.BELVEDERE) και περέμενε κλειστός λόγω κτιριακών προβλημάτων.
 
Η ανακαίνιση του κτιρίου ξεκίνησε τον περσινό Μάρτιο και ολοκληρώθηκε πριν μια εβδομάδα, ενώ ο Σταθμός θα ξεκινήσει να λειτουργεί τον ερχόμενο Μαρτιο.
 
Οι Καλλιτεχνικοί Σταθμοί της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών αποτελούν οργανικά εκπαιδευτικά παραρτήματα αυτής, σκοπός των οποίων είναι η συμπληρωματική εκπαίδευση, η εκτέλεση καλλιτεχνικών εργασιών, η μετεκπαίδευση και η επέκταση των δραστηριοτήτων της Σχολής στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα με την οργάνωση σεμιναρίων, εκθέσεων, διαλέξεων, προβολών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) ιδρύθηκε το Γενάρη του 1837. Από το 1930 είναι αυτοτελές Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα ισότιμο προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών είναι αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί με την εποπτεία του Κράτους. Σκοπός της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
 
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών διαθέτει έξι Καλλιτεχνικούς Σταθμούς στις ακόλουθες περιοχές: Καλλιτεχνικός Σταθμός Δελφών, Καλλιτεχνικός Σταθμός Μήθυμνας Λέσβου, Καλλιτεχνικός Σταθμός Μυκόνου, Καλλιτεχνικός Σταθμός Ρεθύμνου, Καλλιτεχνικός Σταθμός Ρόδου και Καλλιτεχνικός Σταθμός Ύδρας.
 
Πρόσφατα περιήλθαν στην ιδιοκτησία της Σχολής ακίνητα για τη δημιουργία Καλλιτεχνικών Σταθμών στην Παροικιά Πάρου, στο Μονοδέντρι Ιωαννίνων και στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, που θα λειτουργήσουν μελλοντικά.