Σεμινάριο για την κρουαζιέρα 3 έως 7 Δεκεμβρίου – Δηλώσεις συμμετοχής

Σεμινάριο για την κρουαζιέρα 3 έως 7 Δεκεμβρίου – Δηλώσεις συμμετοχής

 

 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου – “Πολυνησιωτικότητα”» μέσω της Δράσης 4: 
 
«Εκπαίδευση και Υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες» και υπό την αιγίδα του Δήμου Μυκόνου, διοργανώνει Ειδικό Θεματικό Πρόγραμμα με θέμα «Πολιτικές Ανάπτυξης κρουαζιέρας και marquee προορισμοί: προοπτικές και απειλές».  
 
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Μύκονο από 03 έως 07 Δεκεμβρίου 2014, στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μυκόνου.
 
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και επιμόρφωση των πολιτών, των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, σε θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης προορισμών, Νησιωτικής Ανάπτυξης, Θαλάσσιου Τουρισμού με έμφαση στη κρουαζιέρα καθώς και σε διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού πολιτικών και λήψης απόφασης με την χρήση νέων τεχνολογιών. 
 
Το θεματικό πρόγραμμα απευθύνεται στους πολίτες και στο σύνολο των φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό της νησιωτικής ανάπτυξης, του Θαλάσσιου Τουρισμού και της Κρουαζιέρας σε τοπικό επίπεδο, όπως τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Λιμενικό Ταμείο αλλά και στους λοιπούς κοινωνικούς και επιχειρηματικούς εταίρους οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα συμμετέχουν,  όπως το εμπορικό επιμελητήριο, κοινωνικοί συνεταιρισμοί, περιβαλλοντικές ενώσεις και οι ΜΚΟ.
 
Τα θέματα που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν αφορούν σε:
 
• Γαλάζια Ανάπτυξη & Στρατηγική για τον Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό
 
• Οικονομικές-Κοινωνικές- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας 
 
• Φέρουσα ικανότητα προορισμών κρουαζιέρας
 
• Διαμόρφωση πολιτικών και λήψη αποφάσεων
 
• Συμμετοχικός Σχεδιασμός
 
• Τεχνολογίες συνεργατικής λήψης αποφάσεων 
 
• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 
Πληροφορίες, ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής, θα βρείτε στο σύνδεσμο:
 
 
Εισηγητές:
 
• Μαρία Λεκάκου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών)
 
• Πέτρος Καβάσσαλης  (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης)
 
• Γιώργος Καραμανώλης (CIO and co-founder of Crowdpolicy)
 
• Σοφιανόπουλος Μανώλης (Ερευνητής, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης)
 
• Στεφανιδάκη Ευαγγελία (Ερευνήτρια, Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων,)
 
Επικοινωνία –Πληροφορίες
 
Ευαγγελία Στεφανιδάκη, Ερευνήτρια, Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, estefanidaki@stt.aegean.gr, 6979342450)