Αλλάξτε το δίπλωμα οδήγησης μέχρι 18 Ιανουαρίου αλλιώς έρχονται πρόστιμα

Αλλάξτε το δίπλωμα οδήγησης μέχρι 18 Ιανουαρίου αλλιώς έρχονται πρόστιμα

 

 

 

Υποχρεωτική αλλαγή του διπλώματος οδήγησης θα πρέπει να κάνουν χιλιάδες οδηγοί μοτοποδηλάτων αλλιώς θα πληρώσουν τσουχτερά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 18-01-2015 πρέπει να αλλάξουν τα διπλώματά τους, οι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης μοτοποδηλάτου, οι οποίες χορηγήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέρεται στην  http://www.imerisia.gr. Οι προαναφερθέντες πρέπει να καταθέσουν τις παραπάνω άδειες οδήγησης στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για να τα αντικαταστήσουν με νέο έντυπο με την υποβολή μόνο του παραβόλου της εκτύπωσης του.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους είτε στην κατά τόπους Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας τους, είτε στα κατά τόπους ΚΕΠ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για όσους κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου είτε όχι.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους είναι τα εξής:

    Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
    Φωτοτυπία άδειας μοτοποδηλάτου
    Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
    Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου