Τα kids athletics στην Πάρο

Τα kids athletics στην Πάρο

 

Με επιτυχία διεξήχθησαν την Παρασκευή  21 Νοεμβρίου τα kids athletics στην Πάρο. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Στάδιο της Παροικιάς με αντιπροσωπευτικές ομάδες από τα έξι Δημοτικά Σχολεία της Πάρου, δηλαδή το 1ο και το 2ο Δ.Σ. Παροικιάς, το Δ.Σ. Νάουσας, το Δ.Σ. Αγκαιριάς, το Δ.Σ. Αρχιλόχου – Μάρπησσας, το Δ.Σ.    Λευκών Κώστου και το Δ.Σ. Αντιπάρου.

    Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Δήμο Πάρου υπό την επίβλεψη του  δημάρχου – άνθρωπο του αθλητισμού - κ. Μάρκου Κωβαίου και του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης πολιτιστικής ανάπτυξης (ΚΔΕΠΑΠ) κ. Θανάση Μαρινόπουλου

    Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων ευχαριστεί δημόσια τους διευθυντές και τους γυμναστές των δημοτικών σχολείων της Πάρου και της Αντιπάρου για την ενεργή στήριξη της εκδήλωσης.